Недригайлівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. (опорний заклад)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             Директор Недригайлівської

                                                    СЗОШ І – ІІІ ступенів

                                              (опорний заклад)

                                                                                     Наталія  Колоусова

                                                                       Наказ 31.08.2021 №  - 126 - О

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) у НЕДРИГАЙЛІВСЬКІЙ  СЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ (ОПОРНИЙ ЗАКЛАД) НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Директор школи Колоусова Н. І.

 

2

Перевірка приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу.

Упродовж року

Заступник директора з ГЧ

Гмиря С.М.

 

3

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):  педагогічний персонал; технічний персонал.

Вересень

Заступник директора З НВР Бузова Н. С., Заступник директора з ГЧ

Гмиря С.М.

 

4

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційної скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С., класні керівники 1-11 класів

 

5

Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

Заступник директора З ВР Бузова Н. С.

 

6

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С.,

 

7

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: з вивчення учнівського колективу;  з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Вересень

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С.

 

8

Оновлення тематичного стенду

Протягом навчального року

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С.,

 

9

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Вересень

Протягом року

Заступник директора З ВР Бузова Н. С.

 

10

Виступ на загальношкільних батьківських зборах щодо профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі

Грудень

Директор школи Колоусова Н. І.

 Заступник директора З ВР Бузова Н. С.

 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

11

Проведення нарад для вчителів, щодо запобігання булінгу (цькування) та заходи реагування

Листопад

Квітень

Заступник директора З ВР Бузова Н. С.

 

12

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування)  технічним персоналом

Вересень

Заступник директора з ГЧ

Гмиря С.М.

 

13

Практичне заняття для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

04.01.2022

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С

 

14

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

За результатами кожного семестру

Заступник директора З ВР Бузова Н. С., Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С

 

15

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій

Протягом навчального року

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С

 

Робота з учнями

16

Проведення практичних занять для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Протягом навчального року

Практичний психолог Артеменко О. В.,

соціальний педагог Хоменко Ю. С

 

17

Складання порад для учасників освітнього процесу «Захисти себе»

Протягом навчального року

Практичний психолог Артеменко О. В.

 

18

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

Протягом навчального року

Класоводи

 

19

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники 1-4 класів

 

20

Тиждень толерантності

Листопад

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С

 

21

День відкритих дверей у шкільного психолога

Вересень

Практичний психолог

Артеменко О. В.

 

22

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

Учнівське самоврядування, керівники 5-11 класів

 

23

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Педагог – організатор Котеленець А.С.

 

Робота з батьками

25

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Грудень

Адміністрація школи

 

26

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Бузова Н. С.

 

27

Тематичні батьківські збори в класах

Грудень

Класні керівники 1-11 класів

 

28

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом навчального року

Практичний психолог

Артеменко О. В.

 

29

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

1 раз на місяць

Практичний психолог

Артеменко О. В.

 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

30

Самооцінка закладу освіти за показниками безпечного освітнього середовища, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація закладу, колектив закладу

 

31

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Квітень

Практичний психолог

Артеменко О. В.

 

32

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Класні керівники 1-11 класів

 

33

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів

Жовтень

Практичний психолог Артеменко О. В., соціальний педагог Хоменко Ю. С.

 
           

 

 

                  Заступник директора з НВР                                          Наталія  Бузова